top of page

PROJEKAT OBRAZOVANJE I EKONOMSKO OSNAŽIVANJE RANJIVIH GRUPA ŽENA I DJEVOJČICA U CRNOJ GORI - EKOS

CILJ PROJEKTA: 

  •  povećati svijest o sprječavanju nasilja,

  •  podržati ekonomsku neovisnost ranjivih grupa žena i djevojčica

  •  doprinijeti smanjenju razlika između muškaraca i žena. 

MJESTO REALIZOVANJA: sjever Crne Gore - opštine Rožaje, Nikšić, Berane, Bijelo Polje, Plav. 

TRAJANJE PROJEKTA: april 2023. - septembar 2025. godine

 

PARTNERI PROJEKTA: Zavod Krog iz Slovenije, NVU "IKRE" RožajeNVU "Impuls" Nikšić

FINANSIJER PROJEKTA: Ministarstvo za vanjske i evropske poslove Republike Slovenije u sklopu međunarodne razvojne saradnje   

EKOS MREŽA: 10 nevladinih organizacija iz sjevernih opština Crne Gore: NVU "IKRE" Rožaje, NVU "Impuls" Nikšić, NVO "Srce" Rožaje, NVO "Mrav" Rožaje, SOS Plav, Ženska organizacija Feniks Berane, Neformalna grupa za podršku romskoj populaciji Berane, NVO Crnogorska iskra Berane, Opštinsko udruženje za multiplu sklerozu Bijelo Polje, Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje.

16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA
 

plakat.png
U okviru projekta realizovana je kampanja "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" u opštinama Rožaje, Bijelo Polje, Berane, Plav i Nikšić. Kampanju su sproveli učesnici EKOS mreže, pod sloganom "Nije dovoljno samo voljeti". 
U nastavku vam prenosimo realizovane događaje. 

Plastenici

Stigli su nam i plastenici!

U sklopu projektne aktivnosti - obuka za sadnju i uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja, projekta "Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena i djevojčica u Crnoj Gori - EKOS" izvršili smo raspodjelu i montažu plastenika za 4 od 10 učesnica obuke. Projekat je podržan od Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS / Slovenian Ministry of Foreign and European Affairs a realizuju ga Zavod KROG/Institute Circle iz Slovenije, u partnerstvu sa NVO IKRE Rožaje i Udruzenje Impuls iz Nikšića.

Nakon sprovedene obuke za naših deset učesnica, studijskih posjeta, te mentorstva od strane trenera, učesnice imaju priliku da stečeno teorijsko znanje pretoče u praktični rad. Cilj jeste da našim učesnicama damo "alat u ruke" koji će ih u krajnjem dovesti do njihove ekonomske nezavisnosti!

Podjela sadnica i alata za uzgoj i sadnju ljekovitog i aromatičnog bilja

U sklopu aktivnosti osnaživanje žena i djevojčica za ekonomsku nezavisnost kroz obuku za uzgoj i sadnju ljekovitog i aromatičnog bilja, nakon realiziranih obuka od strane stručnog trenera, te posjete poljoprivrednom sektoru, izvršena je podjela izabranih sadnica bilja i alata potrebnog za uzgoj i sadnju istog. Odabrano bilje koje će uzgajati naše učesnice su lavanda, smilje, matičnjak, origano i žalfija. 

Treći modul Akademije o pravima rodne ravnopravnosti, prevencije nasilja i podsticanju ekonomske nezavisnosti ranjivih grupa žena i djevojčica

NVU „IKRE“ Rožaje organizuje treći trodnevni modul Akademije o pravima rodne ravnopravnosti, prevencije nasilja i podsticanja ekonomske nezavisnosti ranjivih grupa žena i djevojčica u okviru projekta „Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena i djevojčica u Crnoj Gori – EKOS“. Projekat je podržan od strane Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije u sklopu međunarodne razvojne saradnje, a realizuje se u partnerstvu sa Zavod KROG/Institute Circle i Udruzenje Impuls iz Nikšića.

Održavanje trećeg modula Akademije se održava u Rožajama, koju pohađa 16 učesnika, u sastavu volontera i članova 10 nevladinih organizacija sa sjevera, koje čine EKOS mrežu. Na trećem modulu fokus je na zagovaranju rodne ravnopravnosti, načinima borbe protiv rodno-zasnovanog nasilja i podrška ekonomskoj nezavisnosti žena. U otvorenoj diskusiji učesnici Akademije su danas imali jedinstven stav da rodna neravnopravnost, patrijarhat i stereotipi koji su prisutni u društvu negativno pogađaju oba pola.

Cilj Akademije je osposobiti učesnike za davanje stručne psihosocijalne podrške i pomoći žrtvama rodno-zasnovanog nasilja nad ženama i djevojčicama. Trećim modulom, koji održava ekspertkinja Danijela Armuš iz Berana, se zaokružuje održavanje Akademije, nakon čega započinje realizacija webinara i koučinga za učesnike, koje će održavati slovenski trenerice, u svrhu njihove konačne osposobljenosti.

#Rodnaravnopravnost

#Ekonomskoosnaživanježena

#EKOSmreža

#NVUIKRE

#NVUIMPULS

#ZAVODKROG

#MINISTARSTVOEVROPSKIHIVANJSKIHPOSLOVASLOVENIJE

Tim NVO IKRE Rožaje

ANEKS 29 - Studijske posjete - 3.jpg

Studijske posjete za učesnice u okviru aktivnosti obuke za uzgoj i sadnju ljekovitog i aromatičnog bilja

U daljim aktivnostima projekta "Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena i djevojčica u Crnoj Gori" koji NVO IKRE Rožaje realizuje u partnerstvu sa Zavod KROG/Institute Circle iz Slovenije i Udruzenje Impuls iz Nikšića, učesnice obuke za sadnju i uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja posjetile su kompanije "Flores" iz Mojkovca i "Hodesa" iz Rožaja.

Studijska posjeta naznačenim kompanijama imala je za cilj da izbliza upozna učesnice obuke sa proizvodnjom, preradom i otkupom ljekovitog i aromatičnog bilja.

Tom prilikom vlasnik kompanije "Flores", Veselin Vučinić, velikodušno je sproveo učesnice kroz svoje postrojenje detaljno objašnjavajući procese prerade, skladištenja i distribucije

ljekovitog i aromatičnog bilja ne izostavljajući ni izazove sa kojima se susretao kroz svoj tridesetogodišnji rad.

Učesnice su imale priliku da čuju o načinu funkcionisanja tržišta pri čemu ih je posebno zainteresovala mogućnost prodaje bilja u zemlji i inostranstvu kao model održivosti u ovoj djelatnosti čime su jasno pokazale svoju predanost ovoj ideji.

Posjeta kompaniji "Flores" , osim što je doprinijela edukaciji, takođe je jače motivisala učesnice obuke time što je vlasnik kompanije, Veselin Vučinić, izrazio zainteresovanost da u budućnosti vrši i otkup njihovih proizvoda.

Mogućnost buduće saradnje ponudio je i Elvir Klica, vlasnik kompanije "Hodesa" iz Rožaja koji je ujedno upoznao učesnice sa

mehanizacijom koju kompanija posjeduje, načinom njenog poslovanja i stanjem na tržištu prethodnih godina i sada.

Prema riječima trenera Alija Kalač posjetu ovim kompanijama možemo smatrati motivirajućom i iznad svega jako edukativnom za učesnice obuke. Projekat je podržan od strane Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije u sklopu međunarodne razvojne saradnje

Tim NVO "IKRE" Rožaje.

#Ekonomskoosnaživanježena

#Rodnaravnopravnost

#MrežazaruralnirazvojCrneGore

U okviru projekta održano je pet obuka za uzgoj i sadnju ljekovitog i aromatičnog bilja 

U okviru projekta „Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena i djevojaka u Crnoj Gori – EKOS", koji finansira Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije u sklopu međunarodne razvojne saradnje, a realizuje Zavod KROG/Institute Circle iz Slovenije u partnerstvu sa Udruzenje Impuls i NVO IKRE Rožaje iz Crne Gore, proteklog vikenda je počela obuka o uzgoju ljekovitog i aromatičnog bilja,

za 20 žena sa područja Opština Rožaje i Opština Nikšić, koje su dobile priliku za razvoj i sticanje novih vještina.

Obuka ima za cilj poboljšanje zapošljivosti, olakšavanje pristupa tržištu rada i podršku

ekonomskom osnaživanju žena na selu u proizvodnji i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja.

Tokom pet intenzivnih obuka, koje se održavaju jednom sedmično, odabrane žene će steći znanja i praktične vještine za osnaživanje u sektoru poljoprivrede te će se obučavati za proizvodnju i prodaju ljekovitog i aromatičnog bilja. U prvom dijelu obuke dobili su osnovne informacije o ljekovitim i aromatičnim biljkama, značaju njihovog uzgoja, njihovom uticaju na biodiverzitet i životnu sredinu. U narednim djelovima upoznaće se o karakteristikama vrsta

odabranih za sadnju, zaštiti okoliša, zakonskim propisima i standardima, uspješnim poljoprivrednim praksama, kao i poslovnoj komunikaciji, marketingu proizvoda i pokretanju

vlastitog posla, u skladu s ciljem obuke koja se odnosi i na podršku ženama u postizanju ekonomske nezavisnosti.

Štaviše, nakon obuke, žene će imati priliku da dobiju mentorsku podršku jednom mjesečno, gdje će stručnjaci iz ove oblasti pružiti dodatnu podršku i savjete kako bi omogućili ženama da unaprijede svoje vještine i prevaziđu sve prepreke za uspjeh.Kako bi proširile svoje vidike, žene će imati priliku da posjete i dvije studijske lokacije iz oblasti prerade ljekovitog bilja na teritoriji Crne Gore. Ova iskustva će im omogućiti da upoznaju

uspješne preduzetnike i dobiju inspiraciju iz prve ruke.

I sami polaznici su zadovoljni početkom obuke i vide to kao dobru priliku i podršku da se ekonomski ojačaju i pokrenu nešto svoje. „Mogu reći da se osjećam motivisano, većinu žena sam od ranije poznavala i vjerujem da možemo postići rezultate koje želimo“, kaže jedna od učesnica.

Obuka u proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja promoviše rodnu inkluziju i ravnopravnost

u sektoru ljekovitog bilja, osnaživanje žena u agrobiznisu i ekonomskoj autonomiji koja donosi

stabilnost njima i njihovim porodicama. Doprinosi razvijanju svijesti o važnosti očuvanja biodiverziteta i brige o okolišu, te podstiče usvajanje održivih poljoprivrednih praksi koje smanjuju negativne uticaje na životnu sredinu.

prva obuka.jpg

Prva obuka održana 08.07.2023. godine 

Na prvoj obuci je prisustvovalo svih 10 žena iz ciljne grupe, koju je predvodio izabrani trener ispred NVU IKRE - Alija Kalač, po struci dipl. biolog, uz prisustvo Velide Hodžić kao organizatorke. Prva obuka je prošla u duhu upoznavanja radi bolje saradnje i komunikacije. Na ovoj obuci su obrađene teme upoznavanja sa pojmom i upotrebom aromatičnog i ljekovitog bilja, kao i ukazivanje na oprez u pogledu istih, sami značaj uzgoja i uticaja, kao i veza između biodiverziteta i čovjeka

viber_image_2023-09-29_18-35-23-905.jpg

Četvrta obuka održana je 22.07.2023. godine

Trener je na pretposljednjoj obuci učesnice upoznao sa metodama i načinima zaštite usjeva od bolesti i štetočina, načinima pripreme za tržište i zakonskim regulativama.

druga obuka.jpg

Druga obuka održana 12.07.2023. godine

Neki od naslova koji su se čuli na obuci su: značaj i valorizacija ljekovitog i aromatičnog bilja, uticaj sakupljanja i uzgoja na biodiverzitet, podizanje i unapređenje svijesti o očuvanju životne sredine, upoznavanje učesnica sa procesima sušenja, prerade i ambalažiranja, razvijanje svijesti o ekonomskom osnaživanju žena na primjerima iz svijeta agrobiznisa...

Prema riječima direktorice NVO "IKRE" Rožaje, Velide Hodžić, žene su jako motivisane da nadograde svoja znanja kroz stalnu interakciju o raznim nejasnoćama koje se tiču sadnje i uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja.

"Ovo je jedna izvrsna prilika da se žene ojačaju u ekonomskom smislu i da same vode svoj mali biznis koji uvijek može prerasti u nešto šire.

A rekla bih da takva ideja i volja kod žena učesnica obuke zaista postoji."

treca obuka.jpg

Treća obuka održana dana 17.07.2023. godine 

Treća obuka je održana također u punom sastavu učesnica. Akcenat ove obuke je stavljen na mofrološke karakteristike, kultivizaciju i ljekovita svojstva odabranih vrsta za sadnju u okviru aktivnosti. Vrste koje su odabrane za sadnju i uzgoj su lavanda, smilje, matičnjak, žalfija i origano. Za kraj obuke, predstavljeni su uspješni primjeri samostalnih žena u poljuprivredi i ruralnom razvoju.

ANEX 27 - Fotografija sa obuke - bilje - 6.jpg

Peta obuka održana je 23.07.2023. godine

U okviru posljednjeg treninga učesnicama obuke su predstavljene preduzetničke prakse iz svijeta poljoprivrede, predstavljena im je analiza tržišta. Također, upoznate su i sa načinom poslovne komunikacije koja je vrlo bitna u segmentu poslovanja i biznisa.

modul ii.jpg
modul ii.jpg
modul ii.jpg

Drugi modul Akademije o pravima rodne ravnopravnosti, prevencije nasilja i podsticanju ekonomske nezavisnosti ranjivih grupa žena i djevojčica

U okviru projekta "Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena i djevojaka u Crnoj Gori – EKOS" u periodu od 05-08.07.2023, u Beranama održava se drugi od tri modula Akademije koja su planirana - trening za 16 volontera i aktivista u nevladinom sektoru za unapređenje znanja i kapaciteta u oblasti rodno zasnovanog nasilja.

Projekat finansira  Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije u sklopu međunarodne razvojne saradnjea implementiraju ga Zavod KROG/Institute Circle iz Slovenije, u partnerstvu sa Udruzenje Impuls i NVO IKRE Rožaje iz Crne Gore.

Akademija je usmjerena na jačanje kapaciteta nevladinih organizacija u Crnoj Gori koje se bave pitanjima rodno zasnovanog nasilja. Cilj je osposobiti trenere i trenerice da pruže kvalitetnu podršku ženama i djevojkama koje su žrtve nasilja, kao i raditi na podizanju svijest o važnosti prevencije i zaštite ženskih ljudskih prava.

Poseban fokus treninga stavlja se na analizu Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici koji je Vlada CG usvojila u septembru 2018.godije i koji se od tada sprovodi. Angazovana ekspertkinja, Marija Stanišić iz Crne Gore će kroz predavanja, radionice i grupne diskusije tokom ova tri dana učesnicima približili zakonske okvire, dobre strane i strane koje je potrebno unaprijediti za uspješniji rad kako državnih institucija tako i nevladinih organizacija koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Akademija o pravima rodne ravnopravnosti, prevenciji nasilja, i podsticanju ekonomske nezavisnosti ranjivih grupa žena i djevojčica za NVO sektor predstavlja važan korak ka jačanju kapaciteta NVO sektora u Crnoj Gori u suočavanju s izazovima rodno zasnovanog nasilja, posebno nevladinih organizacija u sjevernim opštinama.

#rodnaravnopravnost

#prevencijanasilja

#ekonomskoosnazivanje

#projectEKOS

#NVO

Obuka za uzgoj i sadnju ljekovitog i aromatičnog bilja 

traktor.jpg

Projekat „Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena i djevojaka u Crnoj Gori – EKOS“, koji finansira Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije u sklopu međunarodne razvojne saradnje, realizuje ga Zavod KROG/Institute Circle iz Slovenije, u partnerstvu sa NVO IKRE Rožaje i Udruženje Impuls iz Nikšića iz Crne Gore.

Projekat će obuhvatiti projektnim aktivnostima pet sjevernih opština Crne Gore i trajaće od aprila 2023. do septembra 2025. godine.

U toku je selekcija žena koje će se baviti proizvodnjom i prodajom ljekovitog i aromatičnog bilja a koje zadovoljavaju kriterijume postavljene projektom Obavještavamo vas da će 10 žena na teritoriji opštine Rožaje kroz naš projekat dobiti priliku za razvoj novih vještina! Kroz pet intenzivnih treninga, ove žene će se obučiti za proizvodnju i prodaju ljekovitih i aromatičnih biljki.

Treninzi će se održavati jednom nedeljno, pružajući ženama znanje i praktične vještine koje će im omogućiti da se osnaže u polju poljoprivrede. Naša misija je da podržimo žene da postanu nezavisne i uspješne preduzetnice.

Ali to nije sve! Nakon treninga, žene će imati priliku za mentorsku podršku jednom mjesečno, gdje će stručnjaci iz ove oblasti pružati dodatnu podršku i savjete kako bi žene unaprijedile svoje vještine i prevazišle eventualne prepreke na putu prema uspjehu.

Da bi proširile svoje vidike, žene će takođe imati privilegiju da posjete dvije studijske lokacije na teritoriji Crne Gore. Ova iskustva će im omogućiti da se upoznaju s uspješnim preduzetnicima i dobiju inspiraciju iz prve ruke.

Ponosni smo što možemo biti dio ovog projekta koji promoviše žensko preduzetništvo i održivi razvoj. Vjerujemo da će ove žene postati pokretači promjena u svojim zajednicama i doprinijeti prosperitetu lokalne ekonomije.

#ŽenskoPreduzetništvo #OdrživiRazvoj#Rožaje#CrnaGora#rodnaravnopravnost#prevencijanasilja #ekonomskoosnazivanje

Prvi modul Akademije o pravima rodne ravnopravnosti, prevenciji nasilja i podsticanju ekonomske nezavisnosti ranjivih grupa žena i djevojčica

Završen je prvi modul "Treninga za trenere, za volontere i aktiviste u NVO sektoru" za unapređenje znanja i kapaciteta u oblasti rodno zasnovanog nasilja.

Ovaj modul treninga koji je bio usmjeren na jačanje kapaciteta nevladinih organizacija u Crnoj Gori koje se bave pitanjima rodno zasnovanog nasilja vodio je trenerski par trenerica iz Slovenije, Margerita J. Banič i Tanja Sredojević.

Cilj treninga je bio osposobiti trenere i trenerice da pruže kvalitetnu podršku ženama i djevojkama koje su žrtve nasilja, kao i raditi na podizanju svijest o važnosti prevencije i zaštite ženskih ljudskih prava.

U okviru projekta organizovaće se još dva trodnevna modula treninga za trenere koji će voditi stručnjakinje iz Crne Gore.

Projekat „Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena i djevojaka u Crnoj Gori – EKOS“, koji finansira Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije u sklopu međunarodne razvojne saradnjer, a realizuju Zavod KROG/Institute Circlecle iz Slovenije, u partnerstvu sa NVO IKRE Rožaje i Udruzenje Impuls Nikšić iz Crne Gore.

Projekat će obuhvatiti projektnim aktivnostima pet sjevernih opština Crne Gore i trajaće od aprila 2023. do septembra 2025. godine.

#rodnaravnopravnost #prevencijanasilja #ekonomskoosnazivanje

Opština Nikšić

Opština Berane - Општина Беране

Opština Rožaje

Opština Plav

Opština Bijelo Polje

Crnogorska ISKRA Berane

oumsbp

355285460_648045307368116_7550814638605470197_n.jpg

Sastanak MoS EKOS 

350980370_1303318170275932_3591305207645187670_n_edited.png

Početak realizacije Projekta „Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena i djevojaka u Crnoj Gori – EKOS“ ozvaničen je potpisivanjem Memoranduma o saradnji EKOS mreže od strane 10 NVO sa sjevera Crne Gore, na sastanaku koji je održan dana 01.06.2023. godine u Rožajama.
Zavod Krog iz Ljubljane – Slovenija, u partnerstvu sa NVO „IKRE“ iz Rožaja i NVO „Impuls“ iz Nikšića – Crna Gora, započeli su realizaciju Projekta uz potporu EKOS mreže, a isti je finansiran od strane
Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije u sklopu međunarodne razvojne saradnje
Projekat predviđa djelovanje u pet Opština sjevera Crne Gore - Rožaje, Nikšić, Berane, Bijelo Polje, Plav, od aprila 2023. godine do septembra 2025. godine.
Članice EKOS mreže koje su potpisale Memorandum o saradnji su: NVO „IKRE“, NVO „Srce“ i NVO „Mrav“ iz Rožaja, NVO „Impuls“ iz Nikšića, SOS iz Plava, Ženska organizacija Feniks, Neofrmalna grupa za podršku romskoj populaciji i NVO „Crnogorska Iskra“ iz Berana, Opštinsko udruženje za multiple skleroze BP i Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom iz Bijelog Polja.

bilje poziv.jpg
bottom of page